Druki szkolne
 
 
 Legitymacja nauczyciela
 
 
 Egzaminy
 
 Awans
 
 
 Projekty edukacyjne
 
 
 Matura
 
 Poczta
 
 
 Reklama
 
 
 Kontakt

Osoby niesłyszące w społeczeństwie

Pobierz publikacje
Opis: OSOBY NIESŁYSZĄCE W SPOŁECZEŃSTWIE
Sytuacja osób z wadą słuchu w skomplikowanej rzeczywistości społecznej nie jest prosta. Społeczność niesłyszących nie jest grupą jednorodną. Jest wewnętrznie podzielona ze względu na sposób komunikacji z otoczeniem. Jedną grupę stanowią osoby niesłyszące porozumiewające się jedynie za pomocą języka migowego. Do tej grupy należą te osoby, które posługują się, oprócz niego, także mową dźwiękową lub tylko nią. I to osoby, należące do tej grupy mają największe problemy z odkryciem swojej tożsamości. Z jednej bowiem strony społeczeństwo słyszące stwierdziło istniejącą wadę słuchu, dało aparaty słuchowe, wspiera rozwój mowy werbalnej, ale z drugiej- marginalizuje język migowy. Środowisko niesłyszących z kolei nie akceptuje tych osób, gdyż nie migają, używają języka dźwiękowego, zatem jakby sami nie chcą do tej grupy należeć. Wykorzystywanie mowy dźwiękowej eliminuje zatem pretendentów ubiegających się o przyjęcie do społeczności głuchych.(Wójcik,2008)
Człowiek z uszkodzonym słuchem stoi zazwyczaj przed wyborem między integracją ze słyszącymi oraz izolacją w grupach ludzi z dysfunkcją zmysłu słuchu. Może być osobą niepełnosprawną w większym społeczeństwie lub uprzywilejowanym członkiem wydzielonej grupy, albo też żyć w izolacji, unikając interakcji interpersonalnych i społecznych.
Wybór ten jest bardzo trudny, przesądza bowiem o dalszym życiu osoby niesłyszącej, i jej przynależności do grupy głuchych lub słyszących. W dużej mierze zależy on od stopnia opanowania mowy dźwiękowej. Osoba niesłysząca porozumiewająca się wyłącznie językiem migowym ma utrudniony kontakt ze słyszącym społeczeństwem.
Kolejnym czynnikiem utrudniającym niesłyszącym nawiązanie więzi emocjonalnej ze słyszącym społeczeństwem mogą być specyficzne cechy osobowości, spowodowane dysfunkcją zmysłu słuchu i jej konsekwencjami.(Gałkowski, Kaiser-Grodecka, Smoleńska, 1998)
Nie można pominąć również wpływu postaw społeczności ludzi słyszących na wybór środowiska, z którym osoba niesłysząca zechce współżyć. Jeżeli środowisko ludzi słyszących odrzuca głuchego, zmusza go tym samym do pozostania w środowisku głuchych. Niestety osoby niesłyszące często spotykają się z negatywnymi postawami ze strony słyszących. Stają się przedmiotem kpin i wywołują zniecierpliwienie. Przyczyną takiego stanu rzeczy często staje się ogólnie przyjęta opinia, że uszkodzenie słuchu determinuje poziom umysłowy, że osoby niesłyszące są upośledzone umysłowo.
Oczywiste jest, że niesłyszący, który wybrał więź z ludźmi słyszącymi, nie zrywa całkowicie więzi z osobami z uszkodzonym słuchem, szczególnie w tych sferach życia, w których spotyka się z trudnościami i niepowodzeniami w kontaktach ze słyszącymi.
Obserwuje się także tendencje osób niesłyszących do zawierania małżeństw z osobami z także uszkodzonym słuchem. Jest to najczęstsza sytuacja, nie zależna jednak od tego, czy dana osoba przynależy do grupy słyszących czy głuchych. Osoba taka również chętniej spędza czas wolny wśród osób z wadą słuchu. W ten sposób zostają zaspokojone potrzeby niesłyszących, sytuacje stresowe pojawiają się o wiele rzadziej. Pewne odsunięcie się od świata słyszących wpływa niekiedy korzystnie na zachowanie równowagi emocjonalnej. (Gałkowski, Kaiser-Grodecka, Smoleńska, 1998)
Monika Czopek
Autor:Monika Czopek
Rozmiar pliku:0 KB


 
 Projekty edukacyjne
 
 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń 32 338 38 30 lub napisz oswiata@technika.gliwice.plCopyright © 2015 Technika