Druki szkolne
 
 
 Legitymacja nauczyciela
 
 
 Egzaminy
 
 Awans
 
 
 Projekty edukacyjne
 
 
 Matura
 
 Poczta
 
 
 Reklama
 
 
 Kontakt

Logopeda w Niepublicznej Szkole Podstawowej oraz Słonecznikowym Przedszkolu w Ustce

E-mail:ustka@sloneczniki.org
Telefon:794 567 646
Adres:ul. Darłowska 3B, 76-270 Ustka
Wojewódzctwo:pomorskie
Przedmiot:Logopeda
Treść ogłoszenia:Fundacja Kaszubskie Słoneczniki ogłasza nabór na stanowisko logopedy w Niepublicznej Szkole Podstawowej oraz Słonecznikowym Przedszkolu w Ustce

WYMAGANIA
•wykształcenie kierunkowe;
•doświadczenie na stanowisku logopedy;
•dobry kontakt z dziećmi;
•dyspozycyjność, terminowość, dokładność, odpowiedzialność;
•korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo;
•mobilność.

ZADANIA
•przeprowadzenie diagnozy logopedycznej;
•ustalenie wskazań terapeutycznych;
•rozwijanie komunikacji;
•stymulacja mowy czynnej i biernej;
•konsultacje lub/i instruktaże dla rodziców;
•opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych;
•prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów;
•współpraca z dyrektorem placówki;
•przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
•list motywacyjny wraz z aktualnym CV opatrzonym klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” z własnoręcznym podpisem,
•dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie (kserokopie dyplomów, kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, rekomendacje),
•dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach),
•oświadczenie o posiadaniu pełniej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
•oświadczenie o niekaralności.

FORMA, MIEJSCE PRACY
Miejsce wykonywania pracy: Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Słonecznikowe Przedszkole w Ustce, ul. Darłowska 3B.
Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie
Dokumenty w kopercie opatrzonej dopiskiem „Nabór na stanowisko Logopeda” należy składać w terminie do dnia 20 stycznia 2017r. (decyduje data wpływu dokumentów) do godz. 13.00 w sekretariacie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ustce, ul. Darłowska 3b lub na adres e-mail: ustka@sloneczniki.org

Z wybranymi kandydatami/-kami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci/ -tki zostaną poinformowani/ -e.
Data zamieszczenia:2017-01-05


 
 Projekty edukacyjne
 
 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń 32 338 38 30 lub napisz oswiata@technika.gliwice.plCopyright © 2015 Technika