Druki szkolne
 
 
 Legitymacja nauczyciela
 
 
 Egzaminy
 
 Awans
 
 
 Projekty edukacyjne
 
 
 Matura
 
 Poczta
 
 
 Reklama
 
 
 Kontakt

Europejski Konkurs Szkolny

Data publikacji: 2002-05-09
7 maja 2001 r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się podsumowanie Europejskiego Konkursu Szkolnego "Europa w Szkole". W uroczystości udział wzięli Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna Łybacka, Ambasador Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie Bruno Dethomas, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Dariusz Szymczycha, Podsekretarz Stanu w MENiS Włodzimierz Paszyński, Dyrektor ...
[czytaj dalej...]

„Od nauczania integracyjnego do szkoły równych szans”

Data publikacji: 2002-10-31
W dniach 28 – 29 października 2002 roku w Konstancinie odbyła się, zorganizowana przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Rzecznika Praw Dziecka i MENiS, ogólnopolska konferencja pt. „Od nauczania integracyjnego do szkoły równych szans”. Brały w niej udział, oprócz zaproszonych gości, szkoły będące Krajowymi Liderami Integracji. W trakcie konferencji przedstawiono doświadczenia placówek integr...
[czytaj dalej...]

Kwaśniewski Apeluje o propagowanie integracji z UE

Data publikacji: 2002-05-09
Z okazji "Dnia Europy" Kwaśniewski spotkał się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych, ośrodków informacji i edukacji europejskiej, mediów oraz z politykami. "Apeluję do ludzi ruchu europejskiego o aktywnośś, wiarę i konsekwencję oraz o nietracenie ani jednego dnia, ani jednej chwili z możliwości rozmowy o Unii Europejskiej" - powiedział Kwaśniewski. Do dziennikarzy prezydent apelował: "Sp...
[czytaj dalej...]

Nauczyciel Młodego Przedsiębiorcy.
Konkurs Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Komandor

Data publikacji: 2002-04-25
W ramach konkursu „Nauczyciel młodego przedsiębiorcy” oceniane są konspekty przeprowadzania zajęś szkolnych integrujących zasady przedsiębiorczości z elementami nauczanego przedmiotu. Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów szkół gimnazjalnych z całej Polski. Autorom 21 najlepszych prac konkursowych zostaną przyznane nagrody pieniężne, a zwycięskie prace umieszczone zostaną w wersji elektroniczne...
[czytaj dalej...]

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Data publikacji: 2002-04-22
RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej i Sportuz dnia 29 marca 2002 r.w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania ty...
[czytaj dalej...]

Forum Kształcenia Integracyjnego w Województwie Śląskim

Data publikacji: 2002-04-22
W dniach 15 i 16 kwietnia odbyła się Konferencja pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w Ośrodku Szkoleniowym częstochowskiego WOM w Złotym Potoku. Organizatorami spotkania byli Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach. Celem spotkania było stworzenie forum wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i przedszkolami integracyjnymi w województwie śląski...
[czytaj dalej...]

Wojsko zamyka uczelnie wojskowe

Data publikacji: 2002-04-22
Przyszły oficer, zanim zobaczy gwiazdki na pagonie, będzie musiał ukończyś cywilną uczelnię. Podoficer musi mieś maturę. Wojsko chce zwolniś połowę kadry dydaktycznej - to założenia reformy szkolnictwa wojskowego przygotowane przez MON. Do projektu reformy szkolnictwa wojsksowego dotarła "Gazeta". Według projektu reformy szkolnictwa wojskowego, do którego dotarła "Gazeta", co roku polskie uczelnie wojskowe będzie opuszczaś oko...
[czytaj dalej...]

Sprawdzian w SP

Data publikacji: 2002-04-22
Ponad 570 tys. uczniów VI klas szkół podstawowych z całej Polski zdawało dzisiaj (środa) swój pierwszy w życiu państwowy sprawdzian. Sprawdzian, zwany kompetencyjnym lub ponadprzedmiotowym, ma kontrolowaś nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma służyś ocenie, w jakim stopniu uczeń opanował czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce (w tym liczenie). Sprawdzian rozpoc...
[czytaj dalej...]

Pierwszy komputer w akcji ''Komputery za tonery''.

Data publikacji: 2002-04-22
W piątek, 3 kwietnia 2002 w gliwickiej szkole podstawowej nr 8 odbyło się przekazanie pierwszego komputera wygranego w akcji „Komputery za tonery”. W cieniu olbrzymiej dziury budżetowej stan zaopatrzenia polskich szkół w sprzęt techniczny staje pod znakiem zapytania. Z tym większym zadowoleniem należy, więc przyjąś wiadomośś, iż Szkoła Podstawowa nr 8 z Gliwic otrzymała, jako pierwsza w Polsce w akcji organizowanej pr...
[czytaj dalej...]

Konferencja Regionalna Centrum Edukacji Integracyjnej w Zabrzu

Data publikacji: 2002-04-22
Dnia 7 marca 2002 roku odbyła się Konferencja Regionalna, organizowana w ramach współpracy placówek skupionych w gliwickim Centrum Edukacji Integracyjnej,przygotowana przez Dyrekcję i Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu. Tematem jej było nauczanie wielopoziomowe i modyfikacje programów. Oto relacja i materiały z tego spotkania. Metodycy, dyrektorzy i nauczyciele z 11 szkół podstawowych i 5 przeds...
[czytaj dalej...]


 
 Projekty edukacyjne
 
 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń 32 338 38 30 lub napisz oswiata@technika.gliwice.plCopyright © 2015 Technika