Druki szkolne
 
 
 Legitymacja nauczyciela
 
 
 Egzaminy
 
 Awans
 
 
 Projekty edukacyjne
 
 
 Matura
 
 Poczta
 
 
 Reklama
 
 
 Kontakt

Przygoda z ekonomią czeka na młodych

Data publikacji: 2016-09-06

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD) zaprasza piąto- i szóstoklasistów do udziału w bezpłatnych zajęciach z zakresu finansów i zarządzania.

Już 7 września br. ruszają zapisy na kolejną edycję Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Zapraszamy na zajęcia w siedmiu miastach: Warszawie, Białymstoku, Sopocie, Katowicach, Poznaniu, Szczecinie, a także Wrocławiu. Patronat honorowy nad EUD sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Dlaczego warto zostać studentem Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego? EUD to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej organizowany we współpracy z uczelniami wyższymi już od dziewięciu lat. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród dzieci i zachęcanie ich do bliższego zapoznania się zagadnieniami ekonomicznymi. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Zajęcia w ramach EUD odbywają się na siedmiu uczelniach: w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Uniwersytetach Ekonomicznych w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu, a także na Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersytecie Gdańskim (na Wydziale Zarządzania w Sopocie) i Uniwersytecie Szczecińskim. W trakcie semestru realizowanych jest sześć spotkań, z których każde trwa dwie godziny lekcyjne. Zajęcia mają charakter interaktywny i przeprowadzane są w formule edutainment (nauki poprzez zabawę). Pierwsza część to wykład wprowadzający, dzięki któremu Studenci EUD dowiadują się między innymi: czym jest marketing, jak poznać jego strategie, do czego potrzebni są ekonomiści, jaka jest rola banków w gospodarce, a także czy warto przystąpić do strefy euro. Druga to praktyczne warsztaty, podczas których każdy uczestnik ma szansę wcielić się w rolę kierownika projektu, negocjatora czy inwestora giełdowego. Spotkania prowadzone są przez wykładowców szkół wyższych i ekspertów Fundacji.

Akademicki charakter nadaje projektowi nie tylko fakt, że zajęcia odbywają się w siedmiu publicznych uczelniach, ale także to, że każdy młody student otrzymuje indeks, w którym zostaje odnotowana jego obecność na spotkaniach EUD. Uczestnicy, którzy na ostatnich zajęciach przystąpią do rozwiązywania testu wiedzy ekonomicznej, mają szanse na zdobycie atrakcyjnych nagród i otrzymanie dyplomu laureata EUD. W każdym z ośrodków nagradzane są trzy osoby.  Zaliczenie semestru uzyskuje każdy uczestnik, który weźmie udział w co najmniej czterech spotkaniach.

„Znaczenie wiedzy finansowej we współczesnym świecie wzrasta, a umiejętność praktycznego jej wykorzystania staje się jedną z podstawowych kompetencji każdego człowieka. Dlatego konieczne jest prowadzenie edukacji ekonomicznej już od najmłodszych lat. Równie ważne jest kształtowanie przedsiębiorczych postaw, nabycie umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania sytuacji problemowych. Są to zadania edukacyjne, których realizację powinniśmy rozpoczynać już wśród uczniów szkół podstawowych i kontynuować z gimnazjalistami. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy nam taką możliwość” – wyjaśnia dr Marcin Dąbrowski, dyrektor Fundacji.

Dodatkową wartością projektu jest organizacja równoległych spotkań dla rodziców i opiekunów studentów EUD.  Tematyka tych zajęć dotyczy m.in.: wychowania, kształtowania kompetencji społecznych i postaw przedsiębiorczych dzieci oraz świadomego korzystania z mediów masowych.

Program EUD jest skierowany do wszystkich uczniów piątych i szóstych klas szkoły podstawowej. Rokrocznie grono uczestników i absolwentów rośnie i liczy już około 10 000 uczniów!

W nadchodzącej edycji rozdanych zostanie ponad 700 indeksów. Zapisy prowadzone
są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: www.uniwersytet-dzieciecy.pl. 
 Projekty edukacyjne
 
 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń 32 338 38 30 lub napisz oswiata@technika.gliwice.plCopyright © 2015 Technika