Druki szkolne
 
 
 Legitymacja nauczyciela
 
 
 Egzaminy
 
 Awans
 
 
 Projekty edukacyjne
 
 
 Matura
 
 Poczta
 
 
 Reklama
 
 
 Kontakt

Konkurs fotograficzny „Sztuka ludowa Małopolski"

Data publikacji: 2020-01-14

Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie organizuje konkurs o nazwie "Sztuka ludowa
Małopolski w fotografii". Do udziału zapraszamy dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych.
Założeniem konkursu jest zachęcenie uczniów do fotografowania otaczającej ich rzeczywistości,
a konkretnie obiektów i wydarzeń związanych ze sztuką ludową. Prace mogą więc dotyczyć między
innymi architektury ludowej (np. drewnianych domów, stodół, szop, kapliczek przydrożnych),
obrzędów i zwyczajów ludowych czy uroczystości rodzinnych. Proponujemy pokazanie w fotografii
sztuki ludowej, jaką można zobaczyć na polskiej wsi.
Samodzielne prace mogą powstać na wycieczkach szkolnych, wycieczkach weekendowych poza
miastem itp. Nauczyciele czy opiekunowie powinni zwrócić uwagę podopiecznych na obiekty czy
wydarzenia związane z szeroko pojętą sztuką ludową.
Warunki uczestnictwa i program:
1. W konkursie biorą udział uczniowie z Krakowa i województwa małopolskiego.
2. Uczniowie przysyłają fotografie (format 15 x 21) pocztą na adres: Centrum Młodzieży
im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków oraz dodatkowo drogą elektroniczną na adres:
adranka@cmjordan.krakow.pl
 maksymalna ilość prac jednego uczestnika – 5, zdjęcia w formacie: 15 na 21 cm
 przyjmowane będą prace opisane zgodnie z podanym wzorem: imię i nazwisko uczestnika,
wiek, szkoła, adres, opiekun, telefon kontaktowy opiekuna, e-mail opiekuna, informacja,
skąd pochodzi praca (miejscowość) i co przedstawia (źle opisane prace nie będą brane pod
uwagę)
 nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w galerii Centrum Młodzieży
oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej CM
3. O wynikach zadecyduje jury powołane przez organizatora konkursu.
4. Ogłoszenie wyników będzie połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej, na której zostaną
zaprezentowane najlepsze prace. Finał konkursu planowany jest 16 marca 2019 r. Termin ten może
ulec zmianie. Dokładny termin finału konkursu zostanie podany opiekunom laureatów w terminie
późniejszym (na podany wcześniej kontakt e-mailowy lub telefoniczny). 
 Projekty edukacyjne
 
 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń 32 338 38 30 lub napisz oswiata@technika.gliwice.plCopyright © 2015 Technika