Druki szkolne
 
 
 Legitymacja nauczyciela
 
 
 Egzaminy
 
 Awans
 
 
 Projekty edukacyjne
 
 
 Matura
 
 Poczta
 
 
 Reklama
 
 
 Kontakt

Szkoła Trenerów i Zarządzania Projektem

NIP: 782-136-77-16
Telefon:602-155-485
WWW: www.szkola-trenerow-poznan.home.pl
Miasto: Poznań
Ulica: Kościelna
Kod: 60-685
Wojewódzctwo: wielkopolskie
Opis: Zapraszamy nauczycieli chcących podwyższyć swoje kwalifikacje i zdobyc praktyczne umiejętności na roczny cykl warsztatowy: Szkoła Trenerów i Zarządzania Projektem Początek cyklu – wrzesień 2009 – zakończenie czerwiec 2010 Miejsce: POZNAŃ. Liczba godzin: ok 180. Celem cyklu jest rozwijanie umiejętności • trenerskich (pracy z grupą warsztatową), • zarządzania projektami, • liderskich (animacji społeczności i wdrażania zmian). Prowadzący - interdyscyplinarny zespół praktyków. Prawie każdy warsztat jest prowadzony w innej, interdyscyplinarnej parze trenerów. Warsztaty prowadzą szkoleniowcy - praktycy, doświadczeni trenerzy i wykładowcy akademiccy. Trenerzy - nauczyciele akademiccy posiadają tytuł doktora lub profesora i rekomendują się przynajmniej 10-letnią praktyką w szkoleniach. Specjaliści od zarządzania projektem to osoby, które wygrały i prowadzą edukacyjne projekty grantowe finansowane ze środków Unii Europejskiej i pozaunijnych. Zatrudniamy specjalistów z udokumentowanym doświadczeniem edukatorskim i trenerskim w pracy dla: Ernst&Young, Selgros, Budimex, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie i Sopocie, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Psychologia w Zarządzaniu i Studium Pedagogiczne - studia podyplomowe przy Uniwersytecie im . A. Mickiewicza, Fundacja Fundusz Współpracy, Forum Aktywizacji Obszarów wiejskich, Fundacja Heifer Project International, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędy Marszałkowskie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Urząd Miasta Poznania, Grupy Lokalnego Działania programu LEADER+ i wiele innych podmiotów, w tym prywatni przedsiębiorcy. Nasi trenerzy uczyli się swojej pracy także za granicą (Francja, Irlandia, Niemcy). Sądzimy, że pod tym względem jest to oferta unikalna w Polsce. Adresaci Odbiorcami szkolenia są zarówno osoby na co dzień pracujące z grupami i społecznościami, które chcą wzbogacać swój warsztat pracy, jak i te, które planują swój start zawodowy w roli trenera czy animatora. Szkolenie jest adresowane do osób, które planują zdobywanie lub rozwijanie wiedzy, doświadczeń i praktycznych umiejętności budowania oraz wdrażania różnego typu projektów edukacyjnych. Na szkolenie będą się składać trzy współzależne nurty: 1. Szkolenie UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKICH - celem jest wzmacnianie kompetencji związanych z prowadzeniem grup zadaniowych oraz planowaniem i realizowaniem warsztatów grupowych. 2. Kształtowanie UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM - celem jest rozwijanie zasobów potrzebnych do działania projektowego w szerokim kontekście społecznym i instytucjonalnym. Uczymy pracy nad projektem z wykorzystaniem generatorów wniosków wymaganych w programach Unii Europejskiej i grantodawców z EU i spoza EU. 3. Wzmacnianie KOMPETENCJI LIDERSKICH - celem jest kształtowanie umiejętności działania ukierunkowanego na zmianę w firmie, organizacji oraz na animowanie i zrównoważony rozwój grup oraz społeczności. Wymienione wyżej obszary są tradycyjnie proponowane w oddzielnych formułach szkoleniowych, natomiast w prezentowanym programie stanowią one spójną całość. Metoda pracy: Każde spotkanie będzie realizowane metodą warsztatową. W ramach trzech spotkań uczestnicy będą poddawać superwizji warsztaty przeprowadzone we własnej (biorącej udział w niniejszym programie) grupie lub swoją pracę warsztatową zrealizowaną poza własną grupą. Grupa warsztatowa liczy od 16 do 20 osób. Uczestnicy otrzymują: • CERTYFIKAT OPISOWY STZP - certyfikat ukończenia szkolenia zawierający informacje o zrealizowanej tematyce, ilości odbytych godzin i kwalifikacjach osób prowadzących, • materiały edukacyjne związane z realizowanymi tematami, • profesjonalną pomoc w przygotowaniu własnych projektów. PROGRAM 1. WYJAZDOWY TRENING INTEGRACYJNY 2. PROCES GRUPOWY W PRACY WARSZTATOWEJ 3. TWORZENIE MODELU ZMIANY DLA POTRZEB PROJEKTU EDUKACYJNEGO I METODOLOGIA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO 4. Warsztat z Ekspertem: ANALIZA TRANSAKCYJNA W PRACY WARSZTATOWEJ 5. PROJEKTOWANIE INTERAKCYJNE I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 6. METODYKA WARSZTATOWA I NARZĘDZIA EWALUACJI 7. SUPERWIZJA PRACY WARSZTATOWEJ ZREALIZOWANEJ W GRUPIE SZKOLENIOWEJ 8. SUPERWIZJA PRACY WARSZTATOWEJ ZREALIZOWANEJ W OTOCZENIU EDUKACYJNYM 9. SUPERWIZJA PRACY WARSZTATOWEJ ZREALIZOWANEJ W SEKTORZE BIZNESU, PUBLICZNYM I SPOŁECZNYM 10. KOMPETENCJE PRZYWÓDCZE TRENERA. PLANOWANIE PRACY TRENERSKIEJ Rekrutacja trwa do końca maja 2009 lub do wyczerpania miejsc.


 
 Projekty edukacyjne
 
 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń 32 338 38 30 lub napisz oswiata@technika.gliwice.plCopyright © 2015 Technika