Druki szkolne
 
 
 Legitymacja nauczyciela
 
 
 Egzaminy
 
 Awans
 
 
 Projekty edukacyjne
 
 
 Matura
 
 Poczta
 
 
 Reklama
 
 
 Kontakt

Dzień: 16-9-2015

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

Zjawisko rozpadu freonów i ich destrukcyjnego wpływu na warstwę ozonową przewidziano w 1971 roku jednak substancje te, wykorzystywane m.in. przy produkcji sprzętu AGD (lodówki), w dezodorantach, przy produkcji lakierów, w przemyśle kosmetycznym i medycynie, ze względu na swoją niską cenę nie zostały wtedy wycofane. Powód był prosty - stosunkowo niska cena produkcji freonów. Przełomem okazał się rok 1982 kiedy to podczas badań prowadzonych nad Antarktydą odkryto, iż większa część znajdującej się tam ozonosfery zniknęła. W 1987 roku warstwa ta była już o połowę mniejsza niż w 1982, a w 1989 zniknęło prawie 95% początkowej ilości ozonu w powietrzu. W celu zwrócenia uwagi na problem osłabienia warstwy ozonowej w dniu 16 września 1987r. Organizacja Narodów Zjednoczonych podpisała w Montrealu porozumienie, dotyczące przeciwdziałania dziurze ozonowej tzw. Protokół Montrealski. Dzięki tej umowie rozpoczęto systematyczne ograniczanie emisji do atmosfery substancji zubożających warstwę ozonową (m.in. freony i halony). Jednak, przy założeniu wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych, musi upłynąć sporo czasu zanim warstwa ozonu odbuduje się. Powrót do stanu obserwowanego w 1982 roku potrwa nawet do 100 lat - zaznaczają naukowcy.

Także Polska podpisała protokół Montrealski i od 11 października 1990 roku jest członkiem Konwencji Wiedeńskiej w sprawie ochrony warstwy ozonowej. W kraju nie produkuje się freonów, ani halonów. Zobowiązanie to dotyczy również zakazu importu i używania produktów zawierających wspomniane substancje.

Dzień 16 września 2009 r. jest dniem szczególnym, ponieważ Timor Wschodni - państwo na wyspie Timor w Archipelagu Malajskim jako ostatni już kraj na świecie, ratyfikował Protokół Montrealski, który stał się jedyną konwencją międzynarodową ONZ ratyfikowaną przez wszystkie 196 krajów świata.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej został ogłoszony w 1994 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Święto jest obchodzone 16 września dla uczczenia rocznicy Protokołu Montrealskiego.



 
 Projekty edukacyjne




 
 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń 32 338 38 30 lub napisz oswiata@technika.gliwice.pl



Copyright © 2015 Technika