Druki szkolne
 
 
 Legitymacja nauczyciela
 
 
 Egzaminy
 
 Awans
 
 
 Projekty edukacyjne
 
 
 Matura
 
 Poczta
 
 
 Reklama
 
 
 Kontakt

Dzień: 7-4-2015

Światowy Dzień Zdrowia World Health Day
Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest corocznie dnia 7 kwietnia. Zwraca on uwagę na ważne aczkolwiek zaniedbane problemy zdrowia publicznego. Obchody Światowego Dnia Zdrowia upamiętniają datę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - 7 kwietnia 1948 roku. Polska jest krajem członkowskim WHO od początku jej istnienia. Biuro polskiego oddziału organizacji zostało założone w lipcu 1992 roku. Głównym partnerem biura WHO EURO w Polsce jest Ministerstwo Zdrowia. Współpraca między obiema instytucjami opiera się na zagadnieniach systemu ochrony zdrowia oraz na największych zagrożeniach dla zdrowia publicznego.
Motywem przewodnim tegorocznych obchodów będzie Człowiek i miasto a ich przebieg będzie się koncentrował wokół problemów zdrowotnych, związanych z coraz szybszą urbanizacją miast.
Z danych WHO wynika, że w 2007 roku liczba ludności miejskiej przekroczyła po raz pierwszy w historii 50%. Według szacunków do 2030 roku liczba ta wzrośnie do 60%, a w 2050 nawet do 70%. W nadchodzących latach znacząca część przyrostu liczby ludności będzie miała miejsce w obszarach miejskich. Coraz bardziej zaludnionych miast nie ominą problemy zdrowotne. Dostęp do wody pitnej, stan środowiska naturalnego, epidemie chorób zakaźnych, problemy zdrowotne związane z nadmiernym używaniem tytoniu, alkoholu, nieprawidłowym odżywianiem czy brakiem aktywności fizycznej będą w przyszłości sporym wyzwaniem wielkich miast. Najbardziej narażone na powyższe problemy są uboższe miasta, które dodatkowo bardzo często borykają się z podwyższonym wskaźnikiem występowania przewlekłych chorób zakaźnych takich jak gruźlica lub AIDS.
Głównym czynnikiem zdrowia w środowiskach miejskich oprócz sektora zdrowia jest również infrastruktura fizyczna, dostęp do usług socjalnych, sposób realizacji zadań przez lokalne samorządy, rozkład przychodów i możliwości edukacyjnych. Planowanie przestrzeni miejskich może mieć pozytywny wpływ na promowanie zachowań wspierających zdrowie i bezpieczeństwo poprzez inwestycje w aktywne formy transportu, projektowanie przestrzeni zachęcających do aktywności fizycznej, a także wprowadzanie przepisów prawa miejscowego dotyczących użycia tytoniu i bezpieczeństwa żywności. Poprawa warunków życia miejskiego w dziedzinach takich jak budownictwo mieszkaniowe czy dostęp do wody i odpowiednich warunków sanitarnych w znaczący sposób przyczyniają się do redukowania ogólnych zagrożeń dla zdrowia. Budowa miast w sposób, który przeciwdziała wykluczeniu, gwarantuje dostępność oraz zachęca do korzystania z przestrzeni miejskich. Działania takie zazwyczaj nie wymagają dodatkowego finansowania, lecz zaangażowania do przesunięcia środków na interwencje priorytetowe, uzyskując tym samym wyższy poziom wydajności.


 
 Projekty edukacyjne
 
 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń 32 338 38 30 lub napisz oswiata@technika.gliwice.plCopyright © 2015 Technika