Druki szkolne
 
 
 Legitymacja nauczyciela
 
 
 Egzaminy
 
 Awans
 
 
 Projekty edukacyjne
 
 
 Matura
 
 Poczta
 
 
 Reklama
 
 
 Kontakt

Dzień: 22-4-2015

Dzień„ Ziemi Earth Day
Dzień Ziemi (z ang. Earth Day) jest obchodzony w dniu 21 marca - dniu równonocy wiosennej na Półkuli Północnej (równonocy jesiennej na Półkuli Południowej). Święto ma na celu propagowanie kultury i postawy ekologicznej, uświadomienie problemów, związanych z ekologią. Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodzi uroczystości 21 marca jednak w wielu krajach, ze względu na kapryśną, marcową pogodę bardziej rozpowszechnioną datą jest 22 kwietnia. Na całym świecie organizowane są spotkania, konferencje, wystawy, festyny, konkursy poświęcone działaniom ekologicznym, których celem jest krzewienie kultury ekologicznej oraz uświadamianie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Po raz pierwszy idee obchodów Dnia Ziemi zaproponował, na konferencji UNESCO poświęconej ochronie środowiska, amerykański ekolog John McConnell. Dzień miał być świętem ,,życia i piękna ziemi", połączonym z propagowaniem ekologicznego trybu życia. Pomysł spotkał się z dużym poparciem władz San Francisco i już 21 marca 1970 roku Joseph Alioto - burmistrz miasta proklamował pierwsze obchody Dnia Ziemi. Wkrótce potem John McConnell ogłosił Manifest Dnia Ziemi, pod którym podpisali się Sekretarze Generalni ONZ. Niestety akcja odnosiła początkowo sukcesy jedynie w USA. Przełomem w patrzeniu na problemy związane ze środowiskiem naturalnym stały się 3 katastrofy ekologiczne, jakie miały miejsce w latach 80tych. Pierwszym był wyciek ropy naftowej z tankowca Exxon Valdez w efekcie którego zginęło setki tysięcy ryb, ptaków i ssaków. Następnym wstrząsającym wydarzeniem była eksplozja w indyjskiej fabryce chemicznej w Bhopalu, która pochłonęła 100 tysięcy ludzi. Prawdziwym przełomem była jednak awaria elektrowni atomowej w Czarnobylu w 1986 roku. Ludzie zaczęli pojmować że nie ma bezpiecznego miejsca a świat jest globalną wioską. Do rozpatrywanych problemów dołączyły globalne ocieplenie i rozwój czystych technologii energetycznych. W następnych latach akcja była coraz popularniejsza - w 1990 roku zmobilizowała ponad 200 milionów ludzi ze 141 krajów, podnosząc tym samym wagę ekologii na scenie światowej. W tym też roku Dzień Ziemi zaczął obejmować cały świat. Szacuje się, że jak dotychczas największy Dzień Ziemi miał miejsce w 1997 roku - wzięło w nim udział ponad miliard ludzi z całego świata. Obecnie w organizacji obchodów uczestniczy 17 tysięcy organizacji ze 141 krajów. Wiele krajów i miast na świecie wydłuża obchody dnia Ziemi na Tydzień Ziemi, trwający zazwyczaj od 16 do 22 kwietnia. Pierwsze obchody Dnia Ziemi w Polsce odbyły się dopiero 20 lat później, w roku 1990 w Warszawie, wraz z obaleniem komunizmu w kraju. Organizowane one były spontanicznie przez nowo powstające, pozarządowe, niezależne polskie organizacje ekologiczne. Dziś w organizacji Dnia Ziemi biorą udział m.in.: Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz Społeczny Instytut Ekologiczny. Patronat nad całą akcją sprawują m.in.: Prezes Rady Ministrów, Minister Środowiska, Dyrekcja Lasów Państwowych, władze miast i in.

Egzamin gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza

Termin przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno - przyrodniczej. 
 Projekty edukacyjne
 
 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń 32 338 38 30 lub napisz oswiata@technika.gliwice.plCopyright © 2015 Technika