Druki szkolne
 
 
 Legitymacja nauczyciela
 
 
 Egzaminy
 
 Awans
 
 
 Projekty edukacyjne
 
 
 Matura
 
 Poczta
 
 
 Reklama
 
 
 Kontakt

Dzień: 23-3-2015

Światowy Dzień Meteorologii
Światowy Dzień Meteorologii obchodzony jest co roku 23 marca, dla upamiętnienia wejścia w życie konwencji o utworzeniu WMO (World Meteorogical Organization - Światowej Organizacji Meteorologicznej) w 1950 roku. Jest ona wyspecjalizowaną agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych, zajmująca się problemami związanymi z meteorologią, klimatologią i hydrologią operacyjną. Organizacja została powołana dla kierowania rozwojem i doskonaleniem światowej meteorologii i prowadzenia związanej z tym działalności, dla wspierania państw członkowskich we wszystkich sferach aktywności człowieka. WMO kontynuuje działalność Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej (International Meteorogical Organisation - IMO), powołanej do życia na I Międzynarodowym Kongresie Meteorologicznym w Wiedniu w 1873 roku. W pracach Światowej Organizacji Meteorologicznej uczestniczy 185 członków (179 państw i 6 terytoriów). Jej siedziba mieści się w Szwajcarii w Genewie. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów jest 60 lat służby dla twojego bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia.
Nigdy wcześniej w historii nie oczekiwano tak wiele od meteorologii, hydrologii i pokrewnych nauk geofizycznych w kwestiach związanych z trwałym rozwojem, takich jak zmniejszanie skutków katastrof, bezpieczeństwo żywności, zarządzanie zasobami wodnymi, transport, turystyka i kontrola zanieczyszczeń. Globalna sieć okazała się szczególnie skuteczna w wydawaniu wczesnych ostrzeżeń o zjawiskach tropikalnych (huragany i tajfuny). Organizacja wspiera swoich członków i organizacje partnerskie także w zakresie transgranicznych zagrożeń środowiska na dużym obszarze, takich jak awarie elektrowni atomowych, wybuchy wulkanów, wycieki chemiczne bądź pożary lasów. WMO ustala działania międzynarodowych służb hydrologicznych i meteorologicznych, tak by każda z nich mogła skutecznie bez względu na granice polityczne i administracyjne, otrzymać potrzebne dane i była w stanie zapewnić operacyjne dostarczanie wczesnych ostrzeżeń dotyczących zagrożeń, związanych z pogodą, wodą i klimatem. Narodowe służby meteorologiczne i hydrologiczne dostarczają istotnych informacji umożliwiających rządom opracowanie strategii łagodzenia skutków klęsk żywiołowych.
Przynależność Polski do WMO, tak jak każdego innego kraju jest warunkiem podstawowym sprawnego działania osłony meteorologicznej i hydrologicznej, poprzez spójny dla wszystkich krajów system zbierania, przesyłania i przetwarzania informacji. Zapewnia sprawny dostęp do informacji naukowo -technicznej. 
 Projekty edukacyjne
 
 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń 32 338 38 30 lub napisz oswiata@technika.gliwice.plCopyright © 2015 Technika