Druki szkolne
 
 
 Legitymacja nauczyciela
 
 
 Egzaminy
 
 Awans
 
 
 Projekty edukacyjne
 
 
 Matura
 
 Poczta
 
 
 Reklama
 
 
 Kontakt

Dzień: 22-3-2015

Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego Baltic Day
Dzień ten, w krajach położonych nad Morzem Bałtyckim jest obchodzony Dzień ochrony Bałtyku (z ang. Baltic Day). Został ustanowiony przez Komisję Helsińską, która zajmuje się ochroną środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego. Dnia 22 marca 1974 roku 9 państw nadbałtyckich podpisało konwencję, która weszła w życie 6 lat później. Reguluje ona zagadnienia związane z kompleksową ochroną wód Bałtyku. Obejmuje zapobieganie zanieczyszczeniom z lądu i statków, zakaz zatapiania odpadów i innych substancji oraz współpracę przy zwalczaniu zanieczyszczenia morza. Zawiera również listę substancji niebezpiecznych lub szkodliwych. W 2000 roku skończył się proces zatwierdzenia kolejnej konwencji ekologicznej, podpisanej oprócz państw nadbałtyckich również przez Wspólnotę Europejską. Obecna umowa, która od 2000 roku obowiązuje także w Polsce wzmacnia postanowienia z 1974 roku. Szczególnie chronionymi fragmentami polskiego wybrzeża zostały Woliński Park Narodowy, Nadmorski Park Krajobrazowy, Mierzeja Helska i Wiślana oraz Kępa Redłowska. Bałtyk, którego powierzchnia wynosi ponad 415 tys. km2 jest martwy na obszarze prawie 100 tys. km2. Jest to największa martwa strefa zarejestrowana przez naukowców. Codziennie rzeki zrzucają wiele ton ścieków, pochodzących z przemysłu chemicznego, metalurgicznego i rolnictwa. Zanieczyszczenia chemiczne powodują zaburzenia kodu genetycznego wielu gatunków oraz śmierć organizmów zwierzęcych i roślin. Już dziś na dnie morza, oprócz ścieków zalega 40 tys. ton broni chemicznej, jest mnóstwo broni konwencjonalnej, min przeciwpancernych oraz wraków okrętów wojennych - pamiątek" II Wojny Światowej. Ekolodzy wyliczyli że na regenerację wód Bałtyku tylko ze ścieków potrzeba co najmniej 30 lat, a według innych wyliczeń nawet 70 lat. Dlatego też dzisiejszy dzień jest najlepszą okazją, aby przypomnieć Polakom, że można zapobiegać problemom związanym z niedostatkiem wody oraz jej zanieczyszczeniem.
Światowy Dzień Wody World Water Day
22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody (z ang. World Water Day), który został ustanowiony w 1992 roku podczas konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro, dotyczącej Środowiska i Rozwoju. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną. Corocznie Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. W 2010 roku hasłem przewodnim jest Clean Water for a Healthy World czyli Czysta Woda dla Zdrowego Świata. W związku ze świętem wody, w Sztokholmie corocznie wręcza się nagrody w uznaniu za wysiłek na rzecz uświadomienia ludziom skarbu, jakim jest woda i poszukiwania nowych, skutecznych metod jej uzdatniania.
Według ekspertów, już dziś około miliarda ludzi na Ziemi może być dotkniętych niedoborem wody - to trzy razy więcej niż tych, którzy mogli by odczuć skutki ocieplenia klimatu. W dniu 22 marca organizacja UNESCO, mająca swoją siedzibę w Paryżu, przypomina jak duży wpływ na zasoby wody słodkiej mają zmiany klimatyczne. Wskutek ocieplenia od wielu lat błyskawicznie topnieją lodowce. Innym niebezpieczeństwem, związanym z ociepleniem jest zasolenie wód podskórnych. W konsekwencji niedoboru wody na świecie codziennie umiera 6 tysięcy ludzi, w tym większość stanowią dzieci. W ciągu następnych 20 lat nie przewiduje się poprawy sytuacji i wodny kryzys będzie się pogłębiał.
Na całym świecie wody powierzchniowe takie jak jeziora i rzeki, zapewniają zdecydowaną większość całkowitej ilości pobieranej wody słodkiej i stanowią główne źródło wody dla potrzeb przemysłu, produkcji energii i rolnictwa. Ekolodzy z międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF (dawniej World Wildlife Fund) alarmują - obecnie większość rzek na świecie nie płynie już swoim naturalnym, niezmienionym korytem lecz zostały przegrodzone zaporami oraz tamami. Według prognoz WWF, podobny los spotka w ciągu następnych 15 lat aż jedną czwartą nie uregulowanych rzek na świecie.
Polska należy do krajów o stosunkowo małych zasobach wodnych. Na jednego mieszkańca przypada średnio ok. 1580 m3/rok. Dla porównania zasoby wodne, przypadające na jednego mieszkańca Europy to 4560m3/rok. Deficyt wody w naszym kraju wynika jednak nie z braku wody w ogóle, lecz raczej z braku wody w odpowiednim miejscu i czasie oraz odpowiedniej jakości. Niedobory wynikają często z nieprzemyślanej działalności człowieka - wadliwie wykonane melioracje czy niewłaściwe regulowanie rzek. Na szczęście tego rodzaju działania należą w znacznej mierze do praktyk, których nie podejmuje się dziś w takiej skali, jak to miało miejsce w przeszłości. Świadomość społeczna w stosunku do użytkowania wód i gospodarowania nimi, w tym świadomość projektantów, wykonawców oraz bezpośrednich zarządców dróg, wzrosła na tyle, że można mówić o zauważalnej poprawie sytuacji w tym zakresie. Poza tym Polska, jako członek Unii Europejskiej zobowiązuje się do wdrożenia działań, zmierzających do osiągnięcia do roku 2015 dobrego stanu wszystkich wód i środowiska wodnego. Celowi temu służyć będą plany gospodarowania wodami, opracowywane dla każdego obszaru dorzecza w granicach kraju oraz program wodno-środowiskowy.
Niech dzień 22 marca skłoni wszystkich do refleksji nad sposobem gospodarowania wody w domu i swoim otoczeniu. Warto się zastanowić czy nie lepiej by się żyło w miejscu pozbawionym problemu zanieczyszczenia wody.


 
 Projekty edukacyjne
 
 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń 32 338 38 30 lub napisz oswiata@technika.gliwice.plCopyright © 2015 Technika