Druki szkolne
 
 
 Legitymacja nauczyciela
 
 
 Egzaminy
 
 Awans
 
 
 Projekty edukacyjne
 
 
 Matura
 
 Poczta
 
 
 Reklama
 
 
 Kontakt

Dzień: 14-3-2015

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam International Anti-Dam Day
Co roku 14 marca na całym świecie odbywa się Dzień Sprzeciwu wobec Tam. W tym dniu w wielu miejscach na naszym globie stowarzyszenia ekologiczne i społeczne informują obywateli o skutkach budowy wielkich tam. Wydarzenie to jest koordynowane przez amerykańską firmę International Rivers Network. W wielu regionach Polski organizacje społeczne, wędkarze, ekolodzy, ale także urzędnicy alarmują w sprawie krótkowzrocznej polityki zarządzania rzekami. Informują o niszczeniu jeszcze nie uregulowanych odcinków rzek i strumieni w miejscach, gdzie woda nikomu nie zagraża. Do tej pory wybudowano na świecie 45 000 wielkich zapór, które spowodowały przesiedlenia 40÷80 mln ludzi. Zapory wodne, na których buduje się przeważnie elektrownie wodne, mają ważny i znaczący wkład w rozwój ludzkości i korzyści płynące z nich są duże (m.in. stosunkowo tani prąd elektryczny) . Jednak w wielu przypadkach korzyści te zostały okupione zbyt dużą i nieakceptowaną, często w ogóle niepotrzebną ceną, jaką zapłaciły lokalne społeczności, a także podatnicy i środowisko naturalne. Zapory często nie spełniają zakładanych celów - nie zwracały się w sensie ekonomicznym, hydroelektrownie nie osiągały zakładanej wydajności, zbiorniki wodne mające dostarczać wodę dla przemysłu i ludności nie spełniały zakładanej funkcji. Wiele inwestycji przekraczało planowane koszty i terminy realizacji. W Polsce tematyką budowy i oddziaływań zapór wodnych na środowisko zajmuje się Klub Gaja. Organizacja ta w 1994 roku zapoczątkowała Ogólnopolską Kampanię Teraz Wisła, której celem jest zachowanie ostatniej, dużej rzeki Europy w stanie zbliżonym naturalnej, ochrona biologicznej różnorodności i wartości kulturowych oraz informowanie o zagrożeniach dla środowiska naturalnego, jaka wiąże się z budową Kaskady Dolnej Wisły - 7 stopni wodnych w dolnym biegu Wisły.

 

 
 
 Projekty edukacyjne
 
 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń 32 338 38 30 lub napisz oswiata@technika.gliwice.plCopyright © 2015 Technika