Druki szkolne
 
 
 Legitymacja nauczyciela
 
 
 Egzaminy
 
 Awans
 
 
 Projekty edukacyjne
 
 
 Matura
 
 Poczta
 
 
 Reklama
 
 
 Kontakt

Dzień: 31-12-2015

Zamówienie w porozumieniu z OKE zadań nagranych na płycie CD w formie plików PDF dla zdających korzystających z komputera oraz płyt CD do zestawów zadań z języka obcego nowożytnego z wydłużonymi przerwami. Przekazanie na piśmie dyrektorowi OKE informacji o liczbie poszczególnych rodzajów arkuszy egzaminacyjnych oraz arkuszach przeznaczonych dla nauczycieli wspomagających. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Wniosek o dodatkowe dostosowanie/ zamówienie składany w systemie OBIEG. 
 Projekty edukacyjne
 
 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń 32 338 38 30 lub napisz oswiata@technika.gliwice.plCopyright © 2015 Technika