Druki szkolne
 
 
 Legitymacja nauczyciela
 
 
 Egzaminy
 
 Awans
 
 
 Projekty edukacyjne
 
 
 Matura
 
 Poczta
 
 
 Reklama
 
 
 Kontakt

Dzień: 28-11-2015

Międzynarodowy Dzień bez Kupowania
28 listopada przypada światowy Dzień bez Kupowania (z ang. Buy Nothing Day). Do jego obchodów przyłączy się każdy, kto tego dnia powstrzyma się od jakichkolwiek zakupów i wydawania pieniędzy. Buy Nothing Day został wymyślony na początku lat 90. w USA. Jest uznawany za jeden z przejawów działań antyglobalistycznych. Nie bez przyczyny jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych tuż po Święcie Dziękczynienia, zapewne jako reakcja na paroksyzm rozbuchaną konsumpcji, jaką w sensie dosłownym fundują sobie obywatele USA co roku w czwarty czwartek listopada. W Polsce Dzień Bez Zakupów ma już kilkuletnią tradycję - po raz pierwszy obchodzono go w roku 2003.

Poddając refleksji nasze nawyki konsumenckie powinniśmy sobie przede wszystkim uświadomić, że każdy z nas jest konsumentem. Kupujemy jedzenie, ubrania, kosmetyki, środki czystości, wodę, energię, benzynę, usługi. Poprzez to, na co wydajemy pieniądze kształtujemy jednak nie tylko nas samych, ale również świat, w którym żyjemy. Świadoma konsumpcja to nie lada wyzwanie. Jej kluczowym założeniem jest minimalizacja zużycia nieodnawialnych surowców naturalnych, redukcja wytwarzanych odpadów i zanieczyszczeń oraz odpowiedzialność społeczna. Poprzez to, co kupujemy i od kogo możemy kształtować otaczający nas świat.

Zebranie oświadczeń od uczniów lub rodziców (prawnych opiekunów) o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych słuchaczowi/uczniowi dostosowań. 
 Projekty edukacyjne
 
 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń 32 338 38 30 lub napisz oswiata@technika.gliwice.plCopyright © 2015 Technika