Druki szkolne
 
 
 Legitymacja nauczyciela
 
 
 Egzaminy
 
 Awans
 
 
 Projekty edukacyjne
 
 
 Matura
 
 Poczta
 
 
 Reklama
 
 
 Kontakt

Dzień: 14-11-2015

Przekazanie na piśmie do OKE przez dyrektora szkoły informacji o szczególnych przypadkach dostosowań warunków przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. W przypadkach losowych zaistniałych należy podejmować działania niezwłocznie po otrzymaniu stosownych dokumentów od rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub słuchacza. Wniosek o dodatkowe dostosowanie/ zamówienie składany w systemie OBIEG

Przekazanie pisemnego wniosku do OKE przez dyrektora szkoły z informacją o szczególnych przypadkach dostosowań warunków przeprowadzenia sprawdzianu. 
 Projekty edukacyjne
 
 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń 32 338 38 30 lub napisz oswiata@technika.gliwice.plCopyright © 2015 Technika