Druki szkolne
 
 
 Legitymacja nauczyciela
 
 
 Egzaminy
 
 Awans
 
 
 Projekty edukacyjne
 
 
 Matura
 
 Poczta
 
 
 Reklama
 
 
 Kontakt

Dzień: 16-10-2015

Światowy Dzień Żywności
Obchody Światowego Dnia Żywności przypadają w rocznicę utworzenia FAO (Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) w 1945 roku. W 1980 roku Zgromadzenie Ogólne poparło organizowanie obchodów dnia z uwagi na fakt, że żywność jest wstępnym warunkiem przetrwania i pomyślnego rozwoju człowieka i stanowi jego fundamentalną potrzebę. Głównymi założeniami Światowego Dnia Żywności jest zwrócenie uwagi na konieczność:

  1. poszerzania gospodarczej i technicznej współpracy między krajami rozwijającymi się;
  2. podejmowania decyzji i działań przez mieszkańców obszarów wiejskich, wpływają-cych na warunki ich życia;
  3. podniesienia świadomości społecznej na temat problemu głodu na świecie;
  4. wspierania transferu technologii do krajów rozwijających się
Światowy Dzień Żywności przypomina bogatym krajom o obowiązku chronienia przed głodem ponad miliard ludzi z krajów słabo rozwiniętych. Najwięcej środków na bezpieczeń-stwo zaopatrzenia w żywność przekazuje Unia Europejska. Oprócz instrumentu żywnościo-wego o budżecie 1 miliarda euro, na szczycie G8 w Aquili zobowiązała się do przekazania na ten cel dodatkowo ponad 2 miliardów euro. Co roku rozdysponowuje się większość przyznanych pieniędzy z unijnego budżetu, co dowodzi dużego zaangażowania Unii na rzecz poprawy warunków życia najbiedniejszych ludzi na całym świecie oraz pokazuje, że dotrzymuje ona złożonych obietnic. 
 Projekty edukacyjne
 
 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń 32 338 38 30 lub napisz oswiata@technika.gliwice.plCopyright © 2015 Technika