Druki szkolne
 
 
 Legitymacja nauczyciela
 
 
 Egzaminy
 
 Awans
 
 
 Projekty edukacyjne
 
 
 Matura
 
 Poczta
 
 
 Reklama
 
 
 Kontakt

Dzień: 15-10-2015

Ostateczny termin złożenia w szkole opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym pora dni specjalistycznej, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia sp ecjalnego albo zaświadczenia lekarskie go o chorobie przewlekłej ucznia (słuchacza). W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form egzaminu rodzice (prawni opiekunowie) mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu. 
 Projekty edukacyjne
 
 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń 32 338 38 30 lub napisz oswiata@technika.gliwice.plCopyright © 2015 Technika