Druki szkolne
 
 
 Legitymacja nauczyciela
 
 
 Egzaminy
 
 Awans
 
 
 Projekty edukacyjne
 
 
 Matura
 
 Poczta
 
 
 Reklama
 
 
 Kontakt

Dzień: 10-10-2015

Przekazanie do OKE danych o uczniach, przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym. Wykaz powinien zawierać: dane osobowe ucznia, informacje o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj arkusza egzaminacyjnego oraz nazwę języka mniejszości lub języka regionalnego. Uczeń może zrezygnować z przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym. 
 Projekty edukacyjne
 
 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń 32 338 38 30 lub napisz oswiata@technika.gliwice.plCopyright © 2015 Technika