Druki szkolne
 
 
 Legitymacja nauczyciela
 
 
 Egzaminy
 
 Awans
 
 
 Projekty edukacyjne
 
 
 Matura
 
 Poczta
 
 
 Reklama
 
 
 Kontakt

Dzień: 9-1-2015

Dzień Ligi Ochrony Przyrody

Dzień dziewiąty stycznia nie jest przypadkowy. Tego dnia, w 1928 roku zasłużeni przyrodnicy i naukowcy założyli w kraju nową organizację - Ligę Ochrony Przyrody. Pomysłodawcą całego projektu był wybitny botanik i zarazem rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego - profesor Władysław Szafer. Podstawowym zadaniem Ligi są społeczne działania na rzecz środowiska naturalnego oraz upowszechnianie wiedzy o jego ochronie oraz kultury i etyki ekologicznej. LOP prowadzi ożywioną działalność wśród dzieci i młodzieży. Na uwagę zasługują:


  1. organizowanie obozów przyrodniczych;
  2. organizowanie wycieczek przyrodniczo - krajoznawczych;
  3. działalność klubową w ramach konkretnych zainteresowań młodzieży;
  4. organizowanie konkursów;
  5. akcje porządkowe w parkach narodowych, na terenach zieleni miejskiej oraz w parkach wiejskich, prace związane z oczyszczaniem rzek, potoków, dzikich wysypisk śmieci itp.
  6. inwentaryzacje drzew ulicznych przez członków Szkolnych Kół LOP;
  7. patrolowanie parków miejskich i rezerwatów przez Straż Ochrony Przyrody.


Duża rolę w ochronie przyrody i środowiska w Polsce odegrały opracowywane przez Ligę raporty o stanie przyrody i środowiska oraz wnioski i postulaty zgłaszane do władz państwowych w tym m.in.: gromadzenie informacji oraz występowanie z wnioskami o objęcie cennych obiektów przyrodniczych ochroną prawną. Organizacja zabiegała również o utworzenie resortu ochrony środowiska, opracowanie przez rząd polityki ekologicznej państwa, wprowadzenie w szkołach przedmiotu ochrona środowiska, tworzenie parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, powołanie Banku Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska Liga przyznaje specjalne odznaki i medale wśród których na szczególne wyróżnienie zasługuje laur Zielone Serce Przyrodzie, który jako jeden z czterech wyróżnień na świecie został uznany przez Komisję Rady Europy. Wśród wyróżnionych jest m.in.: Papież Jan Paweł II, prof. Zbigniew Religa, Tony Halik i Elżbieta Dzikowska. Na stan obecny LOP liczy ponad 230 tys. członków indywidualnych, prawie 480 członków zbiorowych rozlokowanych w 41 okręgach, 248 oddziałach i ponad 4000 kół. Wszyscy, których interesuje dobro przyrody mogą aktywnie uczestniczyć w pracach organizacji. 
 Projekty edukacyjne
 
 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń 32 338 38 30 lub napisz oswiata@technika.gliwice.plCopyright © 2015 Technika