Druki szkolne
 
 
 Legitymacja nauczyciela
 
 
 Egzaminy
 
 Awans
 
 
 Projekty edukacyjne
 
 
 Matura
 
 Poczta
 
 
 Reklama
 
 
 Kontakt

Dzień: 22-1-2015

Przekazanie do OKE informacji o zmianach w zakresie języków obcych wskazanych w deklaracji na inny język obcy w przypadku uczniów (słuchaczy), którzy uczyli się tego języka jako przedmiotu obowiązkowego w szkole, lub rezygnacji z przystąpienia do egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym, jeżeli przystąpienie do egzaminu na tym poziomie nie było obowiązkowe. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów lub słuchacze składają dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianach w zakresie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji. 
 Projekty edukacyjne
 
 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń 32 338 38 30 lub napisz oswiata@technika.gliwice.plCopyright © 2015 Technika