Druki szkolne
 
 
 Legitymacja nauczyciela
 
 
 Egzaminy
 
 Awans
 
 
 Projekty edukacyjne
 
 
 Matura
 
 Poczta
 
 
 Reklama
 
 
 Kontakt

GEMJUSZ

Opis gazetki

Miasto: Szczebrzeszyn
Nakład: 80 sztuk
Opis: Wraz z powstaniem szkoły, powstała również szkolna gazeta „Gemjusz” Od 1999 r. ukazuje się regularnie raz w miesiącu. Gazetę redagują sami uczniowie pod kierunkiem naczelnego redaktora. Funkcję tę pełni obecnie Edyta Chwiejczak. Tematyka artykułów w gazecie jest różna, jak różne są zainteresowania młodzieży. W swoich artykułach poruszamy problemy interesujące młodzież, czy dotyczące szkolnej egzystencji. Na bieżąco też informujemy społeczność uczniowską o aktualnych wydarzeniach z życia naszego gimnazjum. Gazeta jest drugą „kroniką” naszej szkoły. Mieliśmy debiut redaktorski w ogólnopolskiej gazecie internetowej „Angorka”. W rubryce „Polityka w oczach dziecka” znalazł się artykuł Basi Chwiejczak. Zajęliśmy III miejsce na szczeblu wojewódzkim za udział w konkursie gazetek szkolnych „Moja szkoła w Unii Europejskiej”. Każdego roku artykuły naszych młodych redaktorów wysyłamy na konkurs „Potęga Prasy” i często spotykamy się z uznaniem ze strony profesjonalistów, gdyż wielu uczniów, redagujących gazetę, otrzymało wyróżnienia Gemjusz cieszy się uznaniem naszych czytelników. Oprócz młodzieży naszego gimnazjum gazeta trafia do Miejskiej Biblioteki w Szczebrzeszynie i Urzędu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn, sponsorów i rodziców. Opiekunami zespołu redakcyjnego są: p. Elżbieta Złomańczuk i p. Iwona Chmiel
Redakcja: W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 "Gemjusza" redaguje zespół w składzie: Redaktor naczelny: Edyta Chwiejczak Zespół redakcyjny: Monika Grobelska, Magdalena Sobczuk, Patrycja Grabek, Iwona Lewińska, Aleksandra Dereń, Ilona Krent, Aleksandra Pietrowicz, Monika Dziędziurko, Patrycja Bełkot. Design: Małgorzata Fedorowicz
WWW: www.gszczebrzeszyn.com
E-mail:gemjusz@gmail.com
 
 Projekty edukacyjne
 
 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń 32 338 38 30 lub napisz oswiata@technika.gliwice.plCopyright © 2015 Technika